Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

George Foreman poskytuje ochranu osobných údajov našich užívateľov a informácie neposkytuje tretím stranám. Informácie poskytnuté užívateľom sú dôverné a používané výhradne podľa národných a európskych predpisov o ochrane osobných údajov.

Nižšie nájdete niektoré dôležité aspekty, ktoré informácie a osobné údaje zbierame a ako s nimi nakladáme, vrátane informácií, aké údaje sú zhromažďované, ako ich používame a ktoré údaje sú zdieľané.

1. Zber a používanie údajov

Akoo väčšina webových stránok, môžete webovú stránku spoločnosti  Spectrum Brands navštíviť anonymne bez uvedenia mena a akýchkoľvek ďalších osobných údajov. Spectrum Brands zbiera informácie o počte návštev, dĺžke pripojenia a informácie, ktoré stránky sú navštevované. Tieto informácie sú podkladom k vylepšovaniu webovej stránky.

Ukladáme iba informácie a osobné údaje (ďalej len "údaje"), ktoré nám dobrovoľne poskytnete napríklad v priebehu online objednávky, pri registrácii alebo požiadavkach prostredníctvom našich kontaktných formulárov - je to predovšetkým Vaše meno, priezvisko, adresa a e-mail. 

Keď nás prvýkrát kontaktujete, vytvoríme Vám užívateľský profil a databázu. Všetky údaje, ktoré neskôr zadáte budú uložené pod Vašim profilom.

Pokiaľ užívateľ poskytuje osobné údaje inej osoby napr. kolegu alebo partnera, spoločnosť predpokladá, že tak robí so súhlasom tejto osoby. 

Pokiaľ je užívateľom osoba mladšia ako 18 rokov, nesmie zverejňovať žiadne osobné údaje bez súhlasu rodiča alebo zákonného zástupcu.

Pokiaľ ste uviedli iné údaje, vo chvíli, kedy sú Vaše údaje ukladané, sú takéto informácie uschované výhradne u nás a môžu byť použité iba na spracovanie Vašich požiadaviek a/alebo akýchkoľvek iných záležitostí vyplývajúcich z neodsúhlasenia medzi nami a Vami napr. na doručenie výrobku alebo pri platobných transakciách, ako aj na technické účely.

2. Uschovávanie údajov

Všetky údaje, ktoré nám posielate, sú uložené a to až do doby odvolania Vášho súhlasu. Máte právo na čiastočné alebo úplné vymazanie Vašich údajov v našej databáze a to kedykoľvek. Takéto žiadosti vybavíme obratom. V prípadoch, keď sme podľa zákona povinní údaje ukladať, budú v prípade odvolania súhlasu takéto údaje blokované a nie vymazané.

3. Právo prístupu k údajom

Na základe písemnej žiadosti môžete kedykoľvek získať informácie o Vašich uložených údajoch.

4. Prihlásenie k odberu našich mailových správ

Pokiaľ odsúhlasíte odoberanie našich mailových správ, Vami poskytnuté údaje budeme používať iba s Vašim výhradným súhlasom. Údaje o Vašej e-mailovej adrese, krstnom mene a priezvisku sú povinné. Všetky ostatné informácie sú poskytované dobrovoľne a pomáhajú nám zasielať vybrané e-maily, ktoré sú určené priamo pre Vás. E-mailové správy / newslettery obsahujú aktuálne ponuky, informácie o novinkách a ostatných produktoch.

Naše služby sa snažíme neustále vylepšovať, čo zahŕňa aj analýzu e-mailových newsletterov, ktoré boli odoslané, napríklad či je uvedená e-mailová adresa platná a dostupná, či bol newsletter otvorený, ktorý odkaz z newsletteru bol použitý a či existuje nejaká odpoveď alebo spätná väzba.

Žiadne údaje nebudú poskytované tretím stranám. Z našich e-mailových newsletterov sa môžete kedykoľvek odhlásiť a to s okamžitou platnosťou a účinnosťou do budúcnosti. Odhlásenie je možné uskutočniť kliknutím na odkaz pre odhlásenie, ktorý je uvedený v spodnej časti našich newsletterov, ďalej nás pre odhlásenie môžete kontaktovať pomocou kontaktného formulára na našich webových stránkach alebo informovať náš servis na info@eu.spectrumbrands.com.

5. Cookies

Cookies používame z dôvodu posilnenia návštevnosti našich webových stránok a z dôvodu zhromažďovania a uchovávania údajov, ktoré slúžia výhradne pre marketingové a optimalizačné účely. Cookie je malý textový súbor, ktorý je odoslaný do prehliadača z webového servera a je uložený na pevnom disku, ktorý umožňuje jednoduchšie používanie prehliadača. Cookies, ktoré používame, neuchovávajú osobné informácie, ale pomáhajú vytvárať užívateľské profily používaním pseudonymu. Nemôžu poškodiť Váš systém.

Cookies môžete kedykoľvek deaktivovať zmenou preferencií uložených vo Vašom prehliadači.

6. Odovzdávanie údajov tretím stranám

Údaje, ktoré zhromažďujeme neodovzdávame tretím stranám.Údaje nebudeme predávať, prenajímať ani meniť údaje, ktorá nám poskytnete. Výnimkou môže byť zverejňovanie informácií, ktoré sú požadované v zmysle zákona, tak ako je výslovne popísané nižšie. V prípade uskutočnenia služieb našich dodávateľov alebo zástupcov, ktoré robia na základe Vašej požiadavky, sú naši patrneri povinní udržať údaje v tajnosti a v súlade s právnymi predpismi iba na účely týchto služieb. Okrem toho sa od nich požaduje, v súlade s našimi zásadami, dodržiavanie práva a to predovšetkým pri ochrane osobných údajov.

7. Bezpečnosť

Máme záujem na bezpečnosti Vašich údajov, preto sú údaje ukladané s využitím tých najlepších organizačných a technologických možností na zabezpečenie ich nedostupnosti pre tretie strany.

Všetky údaje sú ukladané na serveroch, ktoré spĺňajú tie najvyššie bezpečnostné štandardy a sú chránené pred vstupom neautorizovaných osôb a zneužitím. 

Pre ďalšie informácie týkajúcí sa ochrany osobných údajov nás môžete kontaktovať:

VARTA CONSUMER BATTERIES GMBBH & CO. KGAA

Alfred-Krupp-Str. 9
73479 Ellwangen, Germany

Phone: +49 (0) 7961 – 83 77 0
Fax: +49 (0) 800 827 827 4
info@eu.spectrumbrands.com

© VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, March 2017