SK FlagSK
×
Koronavírus – najnovšia aktualizácia od George Foreman - PREČÍTAŤ VIAC
Search

Use translation key: BASKET_MODAL_EMPTY

Recyklácia

Prečo OEEZ?

V júni roku 2007 nadobudla účinnosť smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ), zaoberajúca sa témou likvidácie elektrického a elektronického odpadu. Cieľom tejto smernice je motivácia ľudí na zhromažďovanie elektrického a elektronického odpadu na ekologickú likvidáciu miesto okamžitého vyhodenia.

Recycling

Všetky elektronické prístroje, ktoré boli uvedené na trh od 2. januára 2007, musia byť označené symbolom preškrtnutého kontajnera na odpad, ako je na obrázku.

Toto znamená, že sa naň vzťahuje nariadenie OEEZ. Nariadenie OEEZ požaduje, aby boli výrobcovia elektrospotrebičov povinní platiť za spätný odber a recykláciu prístrojov po ukončení ich životnosti.

Prečo je recyklácia taká dôležitá?

Je šetrnejšia k životnému prostrediu. Elektrické prístroje, batérie a akumulátory by nemali byť vhadzované do bežného odpadu. Mali by byť recyklované jednak z dôvodu ochrany životného prostredia, ale aj kvôli zachovaniu vzácnych prírodných zdrojov.

Ako rozoznám OEEZ?

Ide jednoducho o OEEZ s vyznačeným symbolom uvedeným vyššie.

Je značka Remington v súlade s predpismi OEEZ?

Rýchla odpoveď znie áno, RRH Appliances Czech Republic, s. r. o., je registrovaná u spoločnosti ENVIPAK pod registračným číslom MD-01200003033/2020. Viac informácií nájdete na stránkach spoločností https://envipak.sk/.

Ako zaistíme bezpečné zaobchádzanie s OEEZ?

Odporúčame spotrebiteľom, aby OEEZ recyklovali na vopred vyhradených miestach určenia. OEEZ, ktoré nemôžu byť znova použité, sú likvidované ekologicky s minimálnym nepriaznivým dopadom na životné prostredie. Navštívte stránky https://www.asekol.sk/zberne-miesta/ a vyberte si najbližšie zberné miesto vo vašej lokalite.

Niektoré OEEZ môžu obsahovať malé množstvo látok, ktoré by mohli mať škodlivé účinky na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Z toho dôvodu sú všetky OEEZ, ktoré sú pripravené na recykláciu, zhromaždené na zbernom mieste, a potom bezpečne recyklované na schválenom mieste na recykláciu a likvidáciu odpadu. Tým, že naložíte so starými elektrospotrebičmi v súlade s predpismi OEEZ, pomôžete zachovať naše prírodné zdroje a chrániť ľudské zdravie.

Môžete sa zbaviť elektrického zariadenia iným spôsobom?

Ak je váš starý elektrospotrebič stále bezpečný a v dobrom a funkčnom stave, zvážte, prosím, jeho darovanie dobročinným organizáciám alebo ho darujte niekomu, kto ho potrebuje. Predĺžením životnosti vášho starého elektrospotrebiča prispievate k účinnému využitiu zdrojov a k zabráneniu ďalšiemu plytvaniu.