SK FlagSK
×
Koronavírus – najnovšia aktualizácia od George Foreman - PREČÍTAŤ VIAC
Search

Use translation key: BASKET_MODAL_EMPTY

Recyklácia

Prečo OEEZ?

V júni roku 2007 vznikla smernica o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (OEEZ) zaoberajúca sa témou likvidácie elektrického a elektronického odpadu. Cieľom tejto smernice je motivácia ľudí na zhromaždenie elektrického a elektronického odpadu skôr na ekologickú likvidáciu než na okamžité vyhodenie.

Recycling

Všetky elektronické zariadenia, ktorá bola uvedená na trh od 2. januára 2007 musí byť označená symbolom prečiarknutého odpadkového koša ako je na obrázku

 

Toto znamená, že sa naň vzťahuje nariadenie OEEZ. Nariadenie OEEZ požaduje, aby boli výrobcovia elektrospotrebičov povinní platiť za spätný odber a recykláciu zariadení po skončení ich životnosti.

Prečo je recyklácia taká dôležitá?

Je šetrnejšia k životnému prostrediu. Elektrické prístroje, batérie a akumulátory by nemali byť vhadzované do bežného odpadu. Mali by byť recyklované jednak z dôvodu ochrany životného prostredia, ale tiež kvôli zachovaniu vzácnych prírodných zdrojov.

Ako rozpoznám OEEZ??

Ide jednoducho o OEEZ s vyššie vyznačeným symbolom.

Je značka George Foreman v súlade s predpismi OEEZ??

Rýchla odpoveď je áno, ale kliknite tu na zobrazenie nášho certifikátu OEEZ.

 

Ako zaistíme bezpečné zaobchádzanie s OEEZ?

Odporúčame spotrebiteľom, aby OEEZ recyklovali na vopred vyhradených miestach určenia. OEEZ, ktoré nemôže byť znovu použité, je likvidované ekologicky s minimálnym nepriaznivým dopadom na životné prostredie. Navštívte stránky https://www.asekol.sk/obce-a-zber/cervene-kontajnery/umiestnenie-kontajnerov/ a vyberte si najbližšie zberné miesto vo Vašej lokácii.

Niektoré OEEZ môžu obsahovať malé množstvo látok, ktoré by mohli mať škodlivé účinky na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Z toho dôvodu sú všetky OEEZ, ktoré sú pripravené na recykláciu, umiestené v zbernom mieste a potom bezpečne recyklované na schválenom mieste na recykláciu a likvidáciu odpadu. Tým, že naložíte so starými elektrospotrebičmi v súlade s predpismi OEEZ, pomôžete zachovať naše prírodné zdroje a chrániť ľudské zdravie.

Môžete sa zbaviť elektrického zariadenia iným spôsobom?

Ak je Váš starý elektrospotrebič stále bezpečný a v dobrom funkčnom stave, zvážte, prosím, jeho darovanie dobročinným organizáciám, alebo ho darujte niekomu, kto ho potrebuje. Predĺžením životnosti Vášho starého elektrospotrebiča prispievate k účinnému využívaniu zdrojov a zabráneniu ďalšieho plytvania.